Logo

CSR profil

Miljøpolitik
Barneys Malerfirma ønsker at fremme
en miljømæssig bæredygtig udvikling.
Virksomheden arbejder aktivt for at
forebygge og mindske givne
miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter.

For Barneys Malerfirma er inddragelse af miljøhensyn er en væsentlig og naturlig ting i hverdagen. Vi vil være miljøbevidste uden at uden at påvirke kvalitet og økonomi i virksomhedens produkter. Barneys Malerfirma vil dermed medvirke til at sikre at kommende generationer et rent og alsidigt miljø. Barneys Malerfirma vil derfor fortsat:

1. Overholde alle gældende love og regler på miljøområdet.
2. Efterspørge miljøvenlige produkter.
3. Stille miljøkrav til vores underleverandører
4. Løbende foretage forbedringer med henblik på reduktion af ressourceforbrug, spild og affald.

Alle medarbejderne hos Barneys Malerfirma skal til alle tider være bekendt med og efterleve virksomhedens miljøpolitik.


Vores miljømål er:

1. Arbejde for at størst mulig genanvendelse af alle materialer.
2. Sikre at vores affaldssortering følger samme antal fraktioner som de offentlige genbrugsstationer.
3. Anvende miljøbevidste underleverandører.
4. Til stadighed at efterspørge og anvende miljøvenlige produkter.

En generel opmærksomhed på miljøet og måden vi påvirker det på, er medvirkende årsag til en løbende reducering af virksomhedens miljøbelastning. Vi tror på sund fornuft og omtanke. Vi tror på at det nytter at tage ansvar.
©2014 Barneys malerfirma A/S - Hvissingevej 10-2600 Glostrup- Tlf. 43 63 20 10 - Bil tlf. 20 28 90 69 - 20 94 20 77 | E-mail: malerfirmaet@barneys.dk